с. Червонопартизанське. Червонопартизанська неповна середня школа

  Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
http://fizika.net.ua/index.php?newsid=71 javascript://

                                    Ми раді вітати Вас на сайті Червонопартизанської школи!
 

Червонопартизанська неповна середня загальноосвітня школа

Вулиця Орджонікідзе,19

Село Червонопартизанське

Петриківський район

Дніпропетровська область

 

    Девіз школи: Навчально-виховний процес – це ритм. І школа має працювати як годинник: хвилина, година, місяць, семестр.

 

    Кредо школи: загальна середня освіта має створити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку і саморозвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закласти фундамент для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незмінними чинниками стабільного, динамічного розвитку країни.

     Наша школа твердо переконана, кожен учень – це унікальна і неповторна індивідуальність. Тому ми хочемо, щоб школа стала острівцем людяності й гуманізму творчості й постійного пошуку, щоб у школі панувала атмосфера підтримки учнів і турботи про них, яка сприяла б розвитку їхніх інтелектуальних, емоційних та соціальних рис.

 

    Школа вивчає головну мету своєї діяльності – створити оптимальні умови для розвитку духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальносередньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища, у якому б учасники  навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності і спілкування, забезпечуючи при цьому формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, комунікативної компетентності, охорони та зміцнення здоров’я, формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах відповідно до Закону України « Про загальну середню освіту», Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Базового навчального плану початкової освіти, Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про державну підсумкову атестацію учнів в системі загальної середньої освіти, Статусу школи, Програми розвитку та пропозицій Акту атестаційної експертизи школи.

 

 

 

 

 

 

 

    Головними напрямками роботи школи є:

 

    формування потреб здорового способу життя;

    формування духовної культури та загальнолюдської моралі;

    превентивне, правове виховання;

    патріотичне виховання;

    екологічне виховання;

    демократизація та гуманізація навчально-виховної роботи;

    створення умов для саморозвитку, самовиховання, самовияву, самоствердження особистості в колективі та розвиток інтересів творчих здібностей учнів;

    розвиток системи учнівського самоврядування.

 

     Реалізація цілей і завдань здійснюється через роботу підсистем школи:

 

    упрвлінської;

    дидактичної;

    виховної;

    науково-методичної;

    суспільно-педагогічної

 

 

     Однією із важливих підсистем Червонопартизанської нсзш є система методичної роботи, основною метою якої є формування інноваційної внутрішньошкільної освітньої політики, підвищення ефективності освітнього процесу в школі.

 

     Мета виховної підсистеми – забезпечити умови для індивідуального розвитку, розвитку ключових компетенцій, облік особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найповнішої самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізації нахилів та інтересів дітей через насичене освітнє середовище.

 

 

 

span

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи