с. Червонопартизанське. Червонопартизанська неповна середня школа

  
http://fizika.net.ua/index.php?newsid=71 javascript://

                                    Ми раді вітати Вас на сайті Червонопартизанської школи!
 

Червонопартизанська неповна середня загальноосвітня школа

Вулиця Орджонікідзе,19

Село Червонопартизанське

Петриківський район

Дніпропетровська область

 

    Девіз школи: Навчально-виховний процес – це ритм. І школа має працювати як годинник: хвилина, година, місяць, семестр.

 

    Кредо школи: загальна середня освіта має створити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку і саморозвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закласти фундамент для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незмінними чинниками стабільного, динамічного розвитку країни.

     Наша школа твердо переконана, кожен учень – це унікальна і неповторна індивідуальність. Тому ми хочемо, щоб школа стала острівцем людяності й гуманізму творчості й постійного пошуку, щоб у школі панувала атмосфера підтримки учнів і турботи про них, яка сприяла б розвитку їхніх інтелектуальних, емоційних та соціальних рис.

 

    Школа вивчає головну мету своєї діяльності – створити оптимальні умови для розвитку духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальносередньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища, у якому б учасники  навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності і спілкування, забезпечуючи при цьому формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, комунікативної компетентності, охорони та зміцнення здоров’я, формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах відповідно до Закону України « Про загальну середню освіту», Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Базового навчального плану початкової освіти, Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про державну підсумкову атестацію учнів в системі загальної середньої освіти, Статусу школи, Програми розвитку та пропозицій Акту атестаційної експертизи школи.

 

 

 

 

 

 

 

    Головними напрямками роботи школи є:

 

    формування потреб здорового способу життя;

    формування духовної культури та загальнолюдської моралі;

    превентивне, правове виховання;

    патріотичне виховання;

    екологічне виховання;

    демократизація та гуманізація навчально-виховної роботи;

    створення умов для саморозвитку, самовиховання, самовияву, самоствердження особистості в колективі та розвиток інтересів творчих здібностей учнів;

    розвиток системи учнівського самоврядування.

 

     Реалізація цілей і завдань здійснюється через роботу підсистем школи:

 

    упрвлінської;

    дидактичної;

    виховної;

    науково-методичної;

    суспільно-педагогічної

 

 

     Однією із важливих підсистем Червонопартизанської нсзш є система методичної роботи, основною метою якої є формування інноваційної внутрішньошкільної освітньої політики, підвищення ефективності освітнього процесу в школі.

 

     Мета виховної підсистеми – забезпечити умови для індивідуального розвитку, розвитку ключових компетенцій, облік особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найповнішої самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізації нахилів та інтересів дітей через насичене освітнє середовище.

 

 

 

span


Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи
24 бер. 2017
Заходи